OFS    Franciskanska Sekularorden i Sverige

Vi tillber Dig Herre Jesus Kristus

här och i alla dina kyrkor

och vi lovprisar Dig

för att du med Ditt heliga kors

har friköpt världen.

Den Franciskanska Sekularorden

ett liv i Kristi efterföljd inspirerat av

den Helige Franciskus

Den Franciskanska Sekularorden OFS (Ordo Franciskanus Saecularis) hör till den franciskanska

ordensfamiljen. Denna omfattar dessutom franciskanbröderna (ofm minoriter, ofm.conv konventualer.

och ofm.cap kapuciner.),klarissorna (kontemplativa systrar) samt många franciskanska kongregationer, bland dem även TOR, bröder i tredje reguljära orden.

Sekularorden (tidigare kallad Franciskus Tredje Orden) inspirerades direkt av den Helige Franciskus,

som gav lekmännen en levnadsregel för att visa vägen till ett liv i Kristi efterföljd.

Den första bevarade allmänna regeln är från år 1289.

 

Sekularfranciskanerna är kallade av den helige Ande att leva efter evangeliet i Franciskus anda. Det

franciskanska livsidealet är starkt präglat av att leva i enkelhet och bön, glädje och gemenskap, vård

och omsorg om skapelsen, samt att motverka splittring, både i kyrkan och i världen och att verka för

fred. Sekularordens regel är en regel för lekmän i världen.

 

I Sverige finns i dag sekularfranciskaner i sex olika fraterniteter; Linköping, Jönköping, Lund, Göteborg, Stockholm-Uppsala och Umeå.  De olika medlemmarna finns i hela landet och hör till den fraternitet

som geografiskt finns närmast. De olika fraterniteterna har sina egna träffar, reträtter m.m, men träffas

också nationellt åtminstone en gång om året vid kapitlet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFS © 2011